Sprejer tvrdil pražským strážníkům, že je od barvy, protože je malíř a lakýrník