Stačilo si na výzvu strážníků zakrýt dýchací cesty. Místo toho ale začal muž křičet jako o život a jakoukoliv spolupráci odmítal