Strážnice MP Olomouc našla v době osobního volna, na kynologickém cvičišti, poníka