Strážníci a civilní zaměstnanci Městské policie Kladno předali finanční dar Dětskému centru