Strážníci a policisté v Karlových Varech evakuovali nájemníky z hořícího domu