Strážníci vyvedli z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity nestandardně se chovajícího mladého muže