Svůj vztek a frustraci si muž v Kladně vybil na bankomatu