Také letos strážníci a civilní zaměstnanci Městské policie Kladno předali dětem z Dětského centra finanční dar