Údajný íránský lékař slíbil ženě z Jesenicka společný život. Poslala mu 40 tisíc korun