Utekl z psychiatrie a vyrazil ke Kongresovému centru. K jeho smůle tam ale probíhá rozsáhlé policejní opatření