Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování

Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování

Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „ÚZČ SKPV“) je útvarem Policie České republiky, který v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu, zákona o Policii České republiky a dalších právních předpisů provádí ve prospěch oprávněných bezpečnostních subjektů odposlech a záznam telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí a další specializované úkony.

ÚZČ SKPV je jediným útvarem Policie České republiky, který je oprávněn provádět tyto úkony na celém území České republiky a tomuto postavení odpovídá i organizační struktura útvaru: kromě centrály v Praze zajišťují úkoly útvaru v jednotlivých krajích expozitury ÚZČ SKPV, dislokované v Ústí n/Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě a Brně.
Kromě výkonných pravomocí má útvar i metodickou působnost v problematice sledování osob a věcí a v souladu s interními akty řízení policejního prezidenta řídí a technicky zajišťuje činnost systému centralizované ochrany. Vzhledem k výlučné působnosti v oblasti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu má nezastupitelnou roli při soustřeďování podkladových údajů pro zpracování pravidelné statisticko-analytické zprávy.

V organizační struktuře Policie České republiky je útvar zařazen mezi „servisní složky“ v podřízenosti zástupce ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.


Ostravští hasiči zachraňovali „bezpachově“ mladé srnky ze skruží

Pouhých deset minut stačilo zkušeným profesionálním hasičům ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Přívoz k ...

Pouhých deset minut stačilo zkušeným profesionálním hasičům ze stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Přívoz k záchraně dvou mladých srneček, které skončily v sobotu 20.7.2019 večer ve ...

V lese v Šumperku byl nalezen mrtvý cyklista

K havárii cyklisty s tragickými následky došlo v pátek 19. července večer v Šumperku na ulici Reissově (u bývalé ...

K havárii cyklisty s tragickými následky došlo v pátek 19. července večer v Šumperku na ulici Reissově (u bývalé sanatorky). Bezvládného muže s kolem v lesním porostu si všimli náhodní ...

Size: XS SM MD LG