V areálu Pohotovostní motorizované jednotky v Praze proběhl Dětský den