V boji proti drogové kriminalitě byli pardubičtí celníci o letních prázdninách úspěšní