V Brně se někdo vloupal do automatu s výrobky obsahujícími HHC