V Býšti se převrátil přívěs s převáženým dobytkem. Veterinář rozhodl o utracení několika krav