V dodávce se na dálnici D1 tísnilo 27 syrských migrantů