V Klatovech byla domluvená rvačka 30 mladistvých. Policisté jí včas zabránili