V Liberci byl oceněn strážník, který jako první zasahoval v hořícím baru. Vplazil se dovnitř a zachránil tam život dvěma dívkám