V Nové Pace někdo poškodil výstražné zařízení na železničním přejezdu