V plzeňské Speciální pořádkové jednotce bude sloužit přibližně stovka policistů