V Praze byla v souvislosti s případem dopadeného cizince přijata preventivně bezpečnostní opatření