V Příbrami došlo k destrukci rekonstruovaného objektu