V příbramské věznici cvičila vězeňská služba i Útvar rychlého nasazení