V Tisé cvičila pořádková jednotka. Pomáhali služební psi i koně