V Ústeckém kraji proběhla protidrogová realizace s krycím názvem „KHAM“