Ve školním bazénu v Ostrově došlo k úniku chloru. Provoz školy nemusel být omezen