Ve Štětí znovu udeřili sprejeři, tentokrát postříkali vlak