Ve Valdicích zasahovali příslušníci vězeňské služby z několika věznic. Důvodem byly informace o možné chystané vzpouře