Vězeň v Benátkách nad Jizerou odešel z nestřeženého pracoviště. Za hodinu dokázal ukrást auto, posilnit se alkoholem a řídit se zákazem řízení