Vlak mířící do depa srazil na Blatensku čtyři zaměstnance Správy železnic. Dva mrtví, dva těžce zranění