Vymáhání údajných dluhů chtěla dvojice řešit vydíráním dcery podnikatele