Vyslání českých hasičů do Austrálie by bylo neefektivní, jak přesně funguje celosvětová pomoc této zemi?