Z firmy na Klatovsku měly do vody uniknout chemické látky