Z kamionu v Kroměříži vyskákali migranti z Afhánistánu a Pákistánu