Z nestřeženého pracoviště v Jiřicích odešli dva vězni