Z výfuku šel řidiči černý dým. Na STK naměřili desetinásobné překročení limitů