Za explozí mobilní toalety v Přerově byla zábavní pyrotechnika. Tu měli do Toi Toiky hodit dva mladiství