Za nelegálně drženou zbraň požadoval peníze nebo pervitin