Za odvoz muže na nákup drog dostala žena gram pervitinu. Za volant poté usedla pod jeho vlivem