Za požárem domu v Ohrazenicích měl stát nedopalek odhozený nezletilou dívkou