Začalo to fotkou zbraně na sociálních sítích a pokračovalo výmluvou, že šlo o humor