Žena svého bývalého muže osočila, že venčil psa vícekrát, než ona. Opak chtěl dokázat kamerovými záznamy, které požadoval po strážnících