Žena v podprsence klepala na výlohu brněnské restaurace, aby se ukázala večeřícím hostům