Ženu z nedostupného terénu u Obřanského hradu zachraňoval vrtulník LS PČR