Zhroutil se mu svět a východisko viděl v sebevraždě. Čin mu rozmluvili pražští strážníci