Zpráva NSZ: Trestná činnost příslušníků PČR, GIBS… v roce 2015 | Týdeník Policie

Zpráva NSZ: Trestná činnost příslušníků PČR, GIBS… v roce 2015

Zpráva NSZ: Trestná činnost příslušníků PČR, GIBS… v roce 2015

U trestné činnosti příslušníků Policie České republiky (kde koná prověřování i vyšetřování, stejně tak i zkrácené přípravné řízení, policejní orgán Generální inspekce bezpečnostních sborů), u trestné činnosti příslušníků zpravodajských služeb (tj. Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství) a Vojenské policie (o níž koná vyšetřování a zkrácené přípravné řízení státní zástupce), došlo v roce 2015 tentokrát k výraznějšímu vzestupu počtu stíhaných osob (ze 178 v roce 2012 na 158 v roce 2013, v roce 2014 to bylo 112 a v roce 2015 174) i obžalovaných osob (ze 147 v roce 2012 na 138 v roce 2013, na 89 v roce 2014 a na 139 v roce 2015). Stále se však jedná o poměrně nízké absolutní hodnoty, takže hovořit na základě těchto výkyvů o trendech lze jen stěží. Ve zkráceném přípravném řízení se projevily stejné tendence jako u ostatních pachatelů, tj. nastal výrazný pokles počtu těchto osob řešených ve zkráceném přípravném řízení. V roce 2015 uvedené počty oproti období 2012 až 2014 dále klesaly (ze 43 v roce 2012 na 35 v roce 2013, na 34 v roce 2014 a na 11 v roce 2015, tj. na třetinu).

Stále platí, že tato trestná činnost představuje poměrně malou část z řešené trestné činnosti (v roce 2015 dokonce jen 5,95 %, v roce 2014 23,3 %) ze všech těchto osob vyřizovaných ve zkráceném přípravném řízení, což je dáno specifikem jejich trestné činnosti i jejich profesním zařazením.

Podle Zprávy o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2015 Generální inspekce bezpečnostních sborů zadokumentovala protiprávní jednání u 382 (-72) osob v rámci prošetřované trestné činnosti spadající do její pravomoci, z toho se v jednom případě jednalo o právnickou osobu (+1). Nejvíce příslušníků bezpečnostních sborů bylo stíháno pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 trestního zákoníku), byl zaznamenán velmi výrazný vzestup, což odporovalo předchozím trendům vývoje, na 73 osob (+44 oproti roku 2014 a +26 oproti
roku 2013), z toho bylo pro tento trestný čin obžalováno 69 osob (+33 oproti roku 2014, +14 oproti roku 2013). Vzestup nastal i u dalších skutkových podstat. Týká se to např. i trestného
činu přijímání úplatku (§ 331 trestního zákoníku) s 16 stíhanými (+14 oproti roku 2014 a +6 oproti roku 2013) a 15 obžalovanými osobami (+13 oproti roku 2014 a +6 oproti roku 2013).

VSZ v Olomouci poukazuje na případy podezření z trestné činnosti policistů (úniky informací z trestních spisů, ovlivňování trestních řízení, organizovaná trestná činnost spočívající v „obchodování s informacemi o trestních kauzách“). Tyto trestní věci jsou vysoce závažné, a to i s přihlédnutím k tomu, že řada případů ukazuje na špatný stav Policie ČR a na rozsáhlé prorůstání zločinu či klientelistických vazeb do struktur Policie ČR (příp. i Generální inspekce bezpečnostních sborů), a to i do vysokých pozic, kde se koncentrují důvěrné a citlivé informace o trestních kauzách, což fakticky znemožňuje úspěšný a účinný boj se zločinem.

Prověřování, vyšetřování a zkrácené přípravné řízení
Nižší státní zastupitelství vznášejí opětovné výhrady k přetrvávajícím potížím v oblasti odborné úrovně policejních orgánů, u nichž se projevuje nedostatek schopností samostatně provádět šetření, případně vyšetřování, neschopnost správně posuzovat právní kvalifikaci zjištěných skutečností, rozpoznávat jednotlivé fáze trestného činu z hlediska jeho dokonání a objevují se i potíže z hlediska zvoleného procesního postupu buď při odkládání věcí, nebo naopak zahajování trestního stíhání. Nedostatky se promítají i do opožděného doručování rozhodnutí ze strany policejních orgánů.

Zmiňuje se zejména přetrvávání obtíží ohledně kvality vydávaných usnesení podle § 160 odst. 1 trestního řádu. Vyskytly se i případy, kdy policejní orgány automaticky kopírovaly popisy kutkových okolností ze záznamů o zahájení úkonů trestního řízení do sdělení podezření či do usnesení o zahájení trestního stíhání a následně též do závěrečného návrhu na podání obžaloby či do výsledné zprávy o výsledku přípravného řízení, aniž by vůbec byly policejními orgány zohledněny výsledky dokazování. Je konstatována rovněž nedostatečná úroveň odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání. Také nedostatečná snaha policejních orgánů věc náležitě obviněnému prokázat, pokud se sám doznal. Vyskytly se i případy rezignace policejních orgánů na potřebu zkoumání duševního stavu obviněného či objektivizaci zranění poškozeného cestou znaleckého posudku či jeho doplnění.


Opilý senior se zákazem řízení naboural s Daewoo zezadu do kamionu

K dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Holýšov a Stod došlo dne 17. září 2019 v 13:00 hodin. ...

K dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Holýšov a Stod došlo dne 17. září 2019 v 13:00 hodin. Sedmašedesátiletý řidič osobního automobilu Daewoo Kalos jedoucí ve směru od obce ...

Mladého muže postihly u stanice metra v Praze křeče, při pádu si poranil hlavu

Mladého muže postihl záchvat křečí, při pádu si poranil hlavu. Strážníci mu poskytli první pomoc a přivolali ...

Mladého muže postihl záchvat křečí, při pádu si poranil hlavu. Strážníci mu poskytli první pomoc a přivolali záchranáře. Při běžné hlídkové činnosti v okolí stanice metra Vltavská si hlídka ...

Řidič alternativní přepravní služby nedokázal strážníkům na pražském letišti předložit doklady taxislužby, navíc má vysloven platný zákaz řízení

Řidič alternativní přepravní služby dopravil cestující na letiště i přes vydaný zákaz řízení. Strážníci ho naštěstí ...

Řidič alternativní přepravní služby dopravil cestující na letiště i přes vydaný zákaz řízení. Strážníci ho naštěstí odhalili. Při kontrole areálu Letiště Václava Havla v Praze si strážníci z ...

Size: XS SM MD LG