logo

Dopravní akce se na dálnici D6 zúčastnili policisté z Karlovarského a Ústeckého kraje a také z Německa

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Karlovarští policisté uspořádali dne 14. 11. 2018 kontrolu velkého rozsahu na parkovišti u Transmotelu na dálnici D6.

Kontrola byla zaměřena na nákladní dopravu. Akce se zúčastnili všichni projektový partneři přeshraničního projektu EU. Kolegům z policejních ředitelstvích Zwickau, Chemnitz a z Krajského ředitelství Ústí nad Labem bylo v rámci kontroly představeno speciální vozidlo financované z tohoto projektu.

Kolegové ze Zwickau také představili svá 2 nová vozidla určená ke kontrole stejné problematiky, jakým je naše speciální vozidlo a kolegové z Chemnitz přijeli na 2 motocyklech, které jsou rovněž v omezené míře vybaveny ke kontrole nákladních vozidel přepravující zboží a osoby. Během čtyřhodinové akce si policisté vzájemně vyměňovali své znalosti a zkušenosti při řešení zjištěných porušení právních předpisů.

Zjistili jsme tak například, že celkové zatížení jízdní soupravy v SRN je maximálně 40 tun, naproti tomu v ČR je 48 tun. Řešení takového porušení je však velmi individuální, a to jak ve Spolkové republice Německo, tak v České republice.

Při prováděných kontrolách bylo nové vozidlo poprvé vyzkoušeno v plné rozsahu.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová, Policie ČR