logo

Policie ČR prozatím převezme pouze 95 nových Tucsonů

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 4. 4. 2017 byla uzavřena se společností Hyundai Motor Czech, s. r. o. rámcová smlouva na osobní automobily v policejním provedení.

Jelikož se jedná o rámcovou smlouvu, odebírání vozidel probíhá podle potřeb a možností Policie ČR bez stanovení minimálního odebraného množství. O tomto faktu byli všichni účastníci veřejné soutěže informováni. Doba platnosti rámcové smlouvy byla původně na roky 2016 a 2017. Předpokladem bylo uzavření rámcové smlouvy již v roce 2016, ale vzhledem k podání dvou námitek a návrhu k ÚOHS ze strany jednoho z účastníků zadávacího řízení nebylo možné smlouvu uzavřít v roce 2016.

Policie ČR objednala k dnešnímu dni 95 ks vozidel. Cena objednaných vozidel činí 44 025 660,- Kč včetně 21 % DPH. Konečný termín plněný dle rámcové smlouvy je 15. 12. 2017.

Policie ČR má na nákup veškeré dopravní techniky v roce 2017 vyčleněné finanční prostředky, z kterých musí nakoupit nejen policejní osobní vozidla, ale i civilní vozidla, autobusy, mikrobusy pro řešení dopravních nehod, speciální vozidla s měřicí technikou, vozidla pro ochrannou službu apod., aby mohla řádně plnit veškeré úkony spojené s činností Policie ČR.

plk. Mgr. Jozef Bocán, Policie ČR